Gmina Rzezawa, woj. Małopolskie

Pomiary jakości powietrza.

Rzezawa - Przedszkole
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Rzezawa - NZOZ Nowy
pm10 12 µg/m3 24%
Rzezawa - Klub Seniora
pm10 9.5 µg/m3 19%
Jodlowka - Przedszkole
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Krzeczow - Przedszkole
pm10 12 µg/m3 24%
Lazy - Przedszkole
pm10 14 µg/m3 28%
Dabrowka - Szkola
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Borek - Przedszkole
pm10 8.5 µg/m3 17%
Jodlowka - Swietlica
pm10 8 µg/m3 16%
Rzezawa - Przedszkole
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Rzezawa - NZOZ Nowy
12 µg/m3
(24%)
Rzezawa - Klub Seniora
9.5 µg/m3
(19%)
Jodlowka - Przedszkole
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Krzeczow - Przedszkole
12 µg/m3
(24%)
Lazy - Przedszkole
14 µg/m3
(28%)
Dabrowka - Szkola
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Borek - Przedszkole
8.5 µg/m3
(17%)
Jodlowka - Swietlica
8 µg/m3
(16%)

Legenda


Na mapie Gminy Rzezawa wyświetlane są informacje o stanie jakości powietrza na podstawie pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10, zmierzonych czujnikami zamontowanymi w zaznaczonych lokalizacjach. Pomiary wykonywane są co 6 minut a na mapie wyświetlana jest uśredniona wartość z ostatniej godziny. Kolory i zakresy dla stężeń pyłów PM10 ustalono zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
0-20 21-50 51-80 81-110 111-150 >151
Jakość powietrza - ŚWIETNA Jakość powietrza - DOBRA Jakość powietrza - ŚREDNIA Jakość powietrza - NIEZDROWA Jakość powietrza - ZŁA Jakość powietrza - FATALNA
           

W Polsce obowiązują poniższe poziomy informowania i poziomy alarmowe:

Stężenie PM10 < 50µg/m3 – DOPUSZCZALNA NORMA
Stężenie PM10 > 100µg/m3 – POZIOM INFORMOWANIA
Stężenie PM10 > 150µg/m3 – POZIOM ALARMOWY