Gmina Rzezawa, woj. Małopolskie

Pomiary jakości powietrza.

Rzezawa - Przedszkole
pm10 25 µg/m3 50%
Rzezawa - NZOZ Nowy
pm10 17 µg/m3 34%
Rzezawa - Klub Seniora
pm10 41 µg/m3 82%
Jodlowka - Przedszkole
pm10 20 µg/m3 40%
Krzeczow - Przedszkole
pm10 26.5 µg/m3 53%
Lazy - Przedszkole
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Dabrowka - Szkola
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Borek - Przedszkole
pm10 31 µg/m3 62%
Jodlowka - Swietlica
pm10 58.5 µg/m3 117%
Rzezawa - Przedszkole
25 µg/m3
(50%)
Rzezawa - NZOZ Nowy
17 µg/m3
(34%)
Rzezawa - Klub Seniora
41 µg/m3
(82%)
Jodlowka - Przedszkole
20 µg/m3
(40%)
Krzeczow - Przedszkole
26.5 µg/m3
(53%)
Lazy - Przedszkole
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Dabrowka - Szkola
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Borek - Przedszkole
31 µg/m3
(62%)
Jodlowka - Swietlica
58.5 µg/m3
(117%)

Legenda


Na mapie Gminy Rzezawa wyświetlane są informacje o stanie jakości powietrza na podstawie pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10, zmierzonych czujnikami zamontowanymi w zaznaczonych lokalizacjach. Pomiary wykonywane są co 6 minut a na mapie wyświetlana jest uśredniona wartość z ostatniej godziny. Kolory i zakresy dla stężeń pyłów PM10 ustalono zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
0-20 21-50 51-80 81-110 111-150 >151
Jakość powietrza - ŚWIETNA Jakość powietrza - DOBRA Jakość powietrza - ŚREDNIA Jakość powietrza - NIEZDROWA Jakość powietrza - ZŁA Jakość powietrza - FATALNA
           

W Polsce obowiązują poniższe poziomy informowania i poziomy alarmowe:

Stężenie PM10 < 50µg/m3 – DOPUSZCZALNA NORMA
Stężenie PM10 > 100µg/m3 – POZIOM INFORMOWANIA
Stężenie PM10 > 150µg/m3 – POZIOM ALARMOWY