Gmina Rzezawa, woj. Małopolskie

Pomiary jakości powietrza.

Rzezawa - Przedszkole
pm10 16.5 µg/m3 33%
Rzezawa - NZOZ Nowy
pm10 21 µg/m3 42%
Rzezawa - Klub Seniora
pm10 17 µg/m3 34%
Jodlowka - Przedszkole
pm10 25 µg/m3 50%
Krzeczow - Przedszkole
pm10 22.5 µg/m3 45%
Lazy - Przedszkole
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Dabrowka - Szkola
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Borek - Przedszkole
pm10 23 µg/m3 46%
Jodlowka - Swietlica
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Rzezawa - Przedszkole
16.5 µg/m3
(33%)
Rzezawa - NZOZ Nowy
21 µg/m3
(42%)
Rzezawa - Klub Seniora
17 µg/m3
(34%)
Jodlowka - Przedszkole
25 µg/m3
(50%)
Krzeczow - Przedszkole
22.5 µg/m3
(45%)
Lazy - Przedszkole
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Dabrowka - Szkola
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Borek - Przedszkole
23 µg/m3
(46%)
Jodlowka - Swietlica
--- µg/m3
(brak pomiaru)

Legenda


Na mapie Gminy Rzezawa wyświetlane są informacje o stanie jakości powietrza na podstawie pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10, zmierzonych czujnikami zamontowanymi w zaznaczonych lokalizacjach. Pomiary wykonywane są co 6 minut a na mapie wyświetlana jest uśredniona wartość z ostatniej godziny. Kolory i zakresy dla stężeń pyłów PM10 ustalono zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
0-20 21-50 51-80 81-110 111-150 >151
Jakość powietrza - ŚWIETNA Jakość powietrza - DOBRA Jakość powietrza - ŚREDNIA Jakość powietrza - NIEZDROWA Jakość powietrza - ZŁA Jakość powietrza - FATALNA
           

W Polsce obowiązują poniższe poziomy informowania i poziomy alarmowe:

Stężenie PM10 < 50µg/m3 – DOPUSZCZALNA NORMA
Stężenie PM10 > 100µg/m3 – POZIOM INFORMOWANIA
Stężenie PM10 > 150µg/m3 – POZIOM ALARMOWY