Gmina Rzezawa, woj. Małopolskie

Pomiary jakości powietrza.

Rzezawa - Przedszkole
pm10 44 µg/m3 88%
Rzezawa - NZOZ Nowy
pm10 45 µg/m3 90%
Rzezawa - Klub Seniora
pm10 58 µg/m3 116%
Jodlowka - Przedszkole
pm10 34 µg/m3 68%
Krzeczow - Przedszkole
pm10 33 µg/m3 66%
Lazy - Przedszkole
pm10 54.5 µg/m3 109%
Dabrowka - Szkola
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Borek - Przedszkole
pm10 45 µg/m3 90%
Jodlowka - Swietlica
pm10 --- µg/m3 brak pomiaru
Rzezawa - Przedszkole
44 µg/m3
(88%)
Rzezawa - NZOZ Nowy
45 µg/m3
(90%)
Rzezawa - Klub Seniora
58 µg/m3
(116%)
Jodlowka - Przedszkole
34 µg/m3
(68%)
Krzeczow - Przedszkole
33 µg/m3
(66%)
Lazy - Przedszkole
54.5 µg/m3
(109%)
Dabrowka - Szkola
--- µg/m3
(brak pomiaru)
Borek - Przedszkole
45 µg/m3
(90%)
Jodlowka - Swietlica
--- µg/m3
(brak pomiaru)

Legenda


Na mapie Gminy Rzezawa wyświetlane są informacje o stanie jakości powietrza na podstawie pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10, zmierzonych czujnikami zamontowanymi w zaznaczonych lokalizacjach. Pomiary wykonywane są co 6 minut a na mapie wyświetlana jest uśredniona wartość z ostatniej godziny. Kolory i zakresy dla stężeń pyłów PM10 ustalono zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
0-20 21-50 51-80 81-110 111-150 >151
Jakość powietrza - ŚWIETNA Jakość powietrza - DOBRA Jakość powietrza - ŚREDNIA Jakość powietrza - NIEZDROWA Jakość powietrza - ZŁA Jakość powietrza - FATALNA
           

W Polsce obowiązują poniższe poziomy informowania i poziomy alarmowe:

Stężenie PM10 < 50µg/m3 – DOPUSZCZALNA NORMA
Stężenie PM10 > 100µg/m3 – POZIOM INFORMOWANIA
Stężenie PM10 > 150µg/m3 – POZIOM ALARMOWY